Ce sporuri se vor primi în sănătate

Guvernul a aprobat regulamentul cadru care stabileşte locurile de muncă, categoriile de personal şi mărimea concretă a sporurilor pentru condiţii de muncă pentru familia ocupaţională ”sănătate şi asistenţă socială”.

Legea 153/2017 prevede un nivel maxim al sporurilor acordate în sistemul sanitar şi de asitenţă socială la 30% din suma salarilor de baza la nivelul ordonatorilor principali de credite.

Anexele 1-9 din regulamentul cadru aprobat stabilesc procentele diferenţiate pe locuri de muncă şi categorii de personal, în funcţie de condiţiile specific aferente fiecărui loc de muncă, respectiv:

  • locuri de muncă cu condiţii periculoase: 15% până la 25%,

-locuri de muncă cu condiţii deosebit de periculoase: 35% până la 85%,

-locuri de muncă cu condiţii periculoase sau vătămătoare: 5% până la 15%,

  • locuri de muncă cu condiţii grele de muncă: 10% până la 15%,

  • personal care îşi desfăşoară activitatea cu surse de radiaţii sau generatoare de radiaţii în condiţii periculoase: până la 30%,

  • personal care îşi desfăşoară activitatea în unităţile sanitare cu specific deosebit: 10% până la 15%,

  • personal care lucreaza în unităţi sanitare aflate în localităţi izolate: până la 20%,

  • locuri de muncă cu condiţii deosebite, cum ar fi stress sau risc: 5% până la 15%,

  • personal care îşi desfăşoară activtatea în unităţile de asitenţă socială/ centre cu sau fără cazare: 7,5% până la 75%.

Lasa un comentariu