PROGRAMUL DE GUVERNARE PSD PENTRU PENTRU EDUCAȚIE

PROGRAMUL DE GUVERNARE PSD PENTRU PENTRU EDUCAȚIE

 • ŞCOLI INTELIGENTE PENTRU COPII INTELIGENŢI: Asigurarea resurselor materiale digitale (laptopuri/tablete, conectare internet), realizarea unui sistem integrat de eLearning bazat pe o platforma open-source, cu facilități de videoconferință incluse, înființarea ”Platformei națională digitală a educației” (manuale în format digital, catalogul virtual, alte resurse de învățare și posibilități de evaluare).
 • NETFLIX EDUCAȚIONAL ROMÂNESC – realizarea unei Platforme educaționale digitale multimedia și a unei Biblioteci virtuale multimedia în colaborare cu Televiziunea Română, destinate elevilor, cadrelor didactice și familiei.
 • PROGRAMUL NAȚIONAL „ȘCOALA CU PROGRAM PRELUNGIT” – Înființarea școlilor cu program prelungit, până la ora 16,00, oferind astfel elevilor pe lângă programul şcolar şi posibilitatea de a servi o masă caldă şi de a participa la activități de aprofundare, remediale şi extracurriculare la decizia școlii, în funcție de specificul comunității.
 • PROGRAMUL NAȚIONAL DE SPRIJIN AL ELEVILOR – BURSE – Instituirea unui nou tip de bursă, “bursa de asistenţă socială”, având un cuantum de 1000 RON/lunar, pentru copiii care provin din sistemul de protecție, instituționalizați, cu condiția ca aceștia să fie înscriși într-o unitate de învățământ preuniversitar de stat. Asigurarea unor burse minime pentru elevi:
 • bursa socială: lunar, 40% din salariul minim net pe economie – 550 lei/lună;
 • bursa de studiu: lunar, 32,5% din salariul minim net pe economie – 450 lei/lună;
 • bursa de merit: lunar, 35% din salariul minim net pe economie – 470 lei/lună;
 • bursa de performanță: lunar, 37,5% din salariul minim net pe economie – 500 lei/lună.

Garantarea transportului gratuit pentru elevi pentru toate tipurile de transport, pe tot parcursul anului calendaristic.

 • MODERNIZAREA DISCIPLINELOR ȘCOLARE PENTRU UN ÎNVĂȚĂMÂNT FUNCȚIONAL
  • Reconfigurarea programelor școlare din perspectiva aplicabilității practice a acestora, cu asigurarea predării integrate.
  • Introducerea „disciplinelor pentru viață”: educație pentru stil de viață sănătos, educație economică și antreprenorială, educație juridică, educația dreptului muncii etc.
  • Reconfigurarea numărului de ore alocat unei discipline de studiu, ca urmare a predării integrate de cadre didactice cu specializări din aceeași arie curriculară.
  • Modificarea procesului de evaluare – se realizează în echipă multidisciplinară și stă la baza consilierii și orientării în carieră.

 

Comandat de Partidul Social Democrat –Organizația Județeană Gorj. Executat de SC IPRESSMEDIA SRL, CUI mandatar financiar coordonator: 11200020
Lasa un comentariu