Conferința de inaugurare a proiectului ”Medierea – politică publică eficientă în dialogul civic”

Suntem onorați să vă informăm că miercuri, 5 septembrie 2018, începând cu ora 17,00, la
Hotel Golden House din Craiova va avea loc Conferința de inaugurare a proiectului Medierea –
politică publică eficientă în dialogul civic.

Proiectul “Medierea-politică publică eficientă în dialogul civic”, MySMIS
112412/SIPOCA269, este finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă,
cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European și este implementat de Asociația Centrul
de Mediere și Arbitraj ProPact, în parteneriat cu Universitatea „Andrei Șaguna” din Constanța.
Obiectivul proiectului este creșterea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a
formula politici publice alternative în domeniul medierii, grupul țintă fiind alcătuit din 10 organizații
non-guvernamentale cu reprezentativitate națională, 6 organizații sindicale, precum si autorități și
instituții publice care au atribuții legate de mediere.

Activitățile proiectului se vor desfășura în perioada iunie 2018-octombrie 2019, în 8 regiuni de
dezvoltare, urmărind soluționarea unor aspecte identificate în derularea procesului de mediere în
România: lipsa cunoașterii și promovării medierii, cadrul legislativ incoerent, instabil și lipsa
armonizării legislației, dezvoltarea insuficientă a asociațiilor profesionale, deficitul de formare
profesională continuă

În acest scop vor fi dezvoltate instrumente independente de monitorizare și evaluare a
politicilor publice, studii de monitorizare a perceptiei cetatenilor și a mediului asociativ privind
serviciile de mediere, diseminarea informațiilor obținute realizându-se în cadrul unor mese rotunde
organizate în Constanta, Bucuresti, Arad, Tg Jiu, Alba Iulia, Oradea, Botosani, Slobozia.
Un alt set de activități va conduce la dezvoltarea unor mecanisme inovative de consolidare a
dialogului social și civic, prin derularea unei campanii interactive în social media și construirea unei
platforme on-line, care să faciliteze accesul publicului la serviciile de mediere.

Proiectul își propune elaborarea și fundamentarea de propuneri alternative la politicile
publice prin realizarea de grupuri de lucru cu experți în domeniu, precum și organizarea de consultări
publice, de tip ”Cafeneaua publică”, la Constanța, Târgu –Jiu și Oradea. În cadrul unei campanii de
informare, recomandările de îmbunătățire a medierii vor fi prezentate în Parlamentul României. Va fi
constituită o Coaliție a ONG-urilor, asociațiilor profesionale în domeniul medierii, care va avea ca
scop îmbunătățirea capacității acestora de a formula propuneri alternative la politicile publice initiate
de Guvern.

În vederea dezvoltării de competențe cheie relevante pentru ONG-uri și partenerii sociali, vor fi
organizate în Constanta, Bucuresti, Arad, Tg Jiu, Alba Iulia, Oradea, Botosani și Slobozia, seminarii
de instruire în domeniile advocacy, comunicare si PR, precum și un program de formare, în care vor fi
abordate subiecte legate de politici publice, planificare strategică și practici actualizate în mediere.
Având în vedere necesitatea informării și implicării active a cetățenilor în procesul de luare a
deciziilor, vor fi inițiate acțiuni publice inovatoare – Teatru Forum – în care se vor desfășura jocuri de
rol, care urmăresc pe de o parte familiarizarea publicului cu procedura medierii și pe de altă parte
posibilitatea schimbului de informații.

Valoarea totală a proiectului este de 959.453,95 lei, din care 940.264,88 lei reprezintă
cofinanțarea Uniunii Europene din Fondul Social European.
 Asociația Centrul de Mediere și Arbitraj ProPact este o organizație neguvernamentală înființată în
anul 2015, care are ca scop folosirea de servicii diversificate în domeniul soluționării conflictelor,
arbitraj, mediere, negociere.
 Universitatea „Andrei Şaguna” a dobândit personalitate juridică la 15 mai 1992, fiind prima
instituţie de învăţământ superior particular, non-profit, înfiinţată în Sud-Estul ţării şi a fost
acreditată ca persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică, parte a Sistemului Naţional
de Învăţământ.

Expert comunicare proiect
Andra Seceleanu,
0722680346, andraseceleanu@andreisaguna.ro

Lasa un comentariu