Importanța votului: ce rol au aleșii locali în comunitate

Mai sunt câteva zile până la Alegerile Locale 2020, iar pe ultima sută de metri candidații își concentrează toată atenția asupra convingerii electoratului. Din păcate, mulți alegători nu cunosc rolul pe care cel votat trebuie să îl îndeplinească pentru dezvoltarea comunității. Codul Administrativ din 2019 reglementează toate aspectele privitoare la administrația publică, explicând totodată rolul pe care primarul, consiliul local și consiliul județean, împreună cu președintele său, trebuie să îl ducă la bun sfârșit, având ca scop principal interesul public.

Autoritățile administrației publice locale din comune, orașe și municipii sunt consiliile locale, ca autorități deliberative, și primarii, ca autorități executive, aleși prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat. La nivel județean, Consiliul județean este autoritatea care coordonează activitatea consiliilor locale în vederea realizării serviciilor publice de interes județean.

Consiliul Local

Dilema multor  cetățeni o reprezintă stabilirea numărului de consilieri pentru fiecare unitate administrativ teritorială. Astfel, legea prevede ca pentru fiecare municipiu, oraș sau comună, numărul de consilieri local să fie raportat la numărul de locuitori ai unității respective. Pentru comunele mici, de până la 1500 de locuitori, consiliul local va fi compus din 9 membri, în timp ce marile orașe cu peste 400 000 de locuitori (cu excepția municipiului București) vor fi administrate de maxim 31 de consilieri locali.

După validarea mandatelor și depunerea jurământului celor aleși în funcție, timp de 4 ani consilierii locali vor avea inițiativă și vor hotărî în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități. Printre atribuțiile consilierilor se numără și dezvoltarea economico-socială și de mediu a comunei, orașului sau municipiului, administrarea domeniului public și privat, gestionarea serviciilor de interes local și cooperarea între instituții, atât pe plan intern, cât și extern. Practic, în mâinile consilierilor locali stă întreaga funcționalitate a comunității, plecând de la economie, educație și sănătate până la infrastructură și mediul în care cetățenii își desfășoară activitățile cotidiene.

Primarul

Mandatul de 4 ani al primarului ales de cetățeni se exercită până la depunerea jurământului de către primarul nou ales. În tot acest timp, edilul asigură respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, a prevederilor Constituției, precum și punerea în aplicarea a legilor, decretelor, ordonanțelor și hotărârilor care vizează cetățenii. Tot el are atribuții referitoare la bugetul local și în calitate de reprezentant al statului. În urma consultărilor publice, primarul elaborează proiectele de strategii privind starea economică, socială și de mediu și le supune spre aprobabre consiliului local. Proiectul bugetului unității administrativ-teritoriale pe care o reprezintă stă tot în mâinile sale, însă aprobarea acestuia depinde de votul consilierilor locali.

Consiliul Județean

Consiliul Județean își exercită atribuțiile în interesul public al întregului județ. Pe lângă dezvoltarea socio-economică și administrarea domeniului public și privat al județului, acesta gestionează toate serviciile publice de interes județean, având în vedere și cooperarea interinstituțională pe plan intern și extern. Consiliul hotărăște ce instituții, servicii publice,  societăți și regii autonome se înființează sau se reorganizează. La propunerea președintelui său, Consiliul județean aprobă bugetul județului, virările de credite și modul de utilizare a rezervei bugetare. Taxele și impozitele sunt stabilite de consiliu, bineînțeles, în condițiile legii. Dezvoltarea unităților administrativ-teritoriale componente depind de Consilierii județeni care stabilesc proiectele de organizare și amenajare a teritoriului județului, precum și de dezvoltare urbanistică generală, urmărind totodată modul de realizare a acestora, în cooperare cu autoritățile administrației publice comunale, orășenești sau municipale implicate. Consiliul Județean asigură și cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean care privesc educația, sănătatea, cultura, tineretul, situațiile de urgență, mediul, infrastructura, turismul, și alte domenii.

Așadar, printr-un singur vot, electoratul decide cine va administra comunitatea din care face parte, contribuind astfel la dezvoltarea acesteia și la îmbunătățirea nivelului de trai. Societatea prosperă atunci când alegătorul este informat corect și își exercită dreptul la vot, dobândit cu greu și cu sacrificii în anul 1989.

Lasa un comentariu