MApN recrutează tineri din județul Gorj

Ministerul Apărării Naţionale recrutează, prin Biroul informare – recrutare al Centrului Militar Judeţean Gorj, tinerilor absolvenţi ai învăţământului gimnazial cu certificat de absolvire, în vederea şcolarizării în instituţiile militare de învăţământ.

Pentru anul de învăţământ 2018/2019, Ministerul Apărării Naţionale vine în întâmpinarea tinerilor (băieţi şi fete) din municipiul Târgu Jiu şi judeţul Gorj cu o ofertă educaţională generoasă:

480 locuri pentru învăţământul liceal militar, alcătuit din 4 Colegii Naţionale Militare:

  1. Colegiul Naţional Militar „Dimitrie Cantemir’’, Breaza, judeţul Prahova – 120 locuri;

  2. Colegiul Naţional Militar „Mihai Viteazul”, Alba Iulia, judeţul Alba – 120 locuri;

  3. Colegiul Naţional Militar „Ştefan cel Mare”, Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava – 120 locuri

  4. Colegiul Naţional Militar „Tudor Vladimirescu”, Craiova, judeţul Dolj – 120 locuri.

Se primesc candidaţii care sunt înmatriculaţi în clasa a VIII-a, care fac dovada promovării evaluării testelor naţionale şi care nu depăşesc vârsta de 16 ani în cursul acestui an. Termenul limită de depunere a dosarului este 03.04.2018.

Învăţământul militar este învăţământ de stat, vocaţional, gratuit, parte integrată a sistemului naţional de învăţământ.

Etapele concursului

Pentru a participa la concursul de admitere în instituţiile militare de învăţământ, candidaţii vor parcurge următoarele etape: prezentarea pentru luarea în evidenţă la sediul Biroului informare – recrutare din cadrul Centrului Militar Judeţean Gorj; efectuarea unui examen medical la Spitalul Militar Clinic de Urgenţă „Dr. Ştefan Odobleja” Craiova; definitivarea dosarului de candidat, la sediul Biroului informare – recrutare din cadrul Centrului Militar Judeţean Gorj; susţinerea probelor de selecţie (evaluarea psihologică şi de evaluarea aptitudinilor fizice), la Centul Zonal de Selecţie şi Orientare Alba-Iulia şi participarea la concursul de admitere în instituţiile militare de învăţământ.

Pe toată durata pregătirii în instituţiile prezentate se oferă gratuit şcolarizare, cazare, echipament, hrană şi asistenţă medicală, acces la baze sportive, biblioteci, laboratoare şi multe alte facilităţi.

Activităţile şcolare, dar şi cele extracuriculare oferă elevilor reale condiţii de dezvoltare din toate punctele de vedere, într-un mediu adecvat, dar şi perspectiva unei cariere în cadrul Ministerului Apărării Naţionale.

Pentru candidaţii domiciliaţi în judeţul Gorj, activitatea de recrutare se desfăşoară la sediul Biroului informare – recrutare din cadrul Centrului Militar Judeţean Gorj, situat în Tg. Jiu, strada Parâng nr.1, luni, miercuri, joi şi vineri între orele 08:30-16:30, marţi între orele 08:30-18:30, iar informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0253-215.563.

Detalii suplimentare se găsesc şi pe internet, pe site-ul oficial al Ministerului Apărării Naţionale, la adresa www.mapn.ro sau www.recrutare.mapn.ro.

Lasa un comentariu