Post liber la Evidența Populației. Care sunt condițiile de participare la concurs

Direcţia Publică Comunitară Locală de Evidenţa Persoanelor Târgu Jiu, Judeţul Gorj, anunță că organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacante, de inspector debutant evidenţă informatizată.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt: studii universitare dc licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice sau juridice; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – nu este cazul; să fie posesor al certificatului E.C.D.L. cel puţin nivelul start.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

09 februarie 2018: termenul limită de depunere a dosarelor;

21 februarie 2018, ora 10.30 – proba scrisă;

Data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se obţin la sediul Direcţiei Publice Comunitare Locale de Evidenţa Persoanelor Târgu Jiu, Judeţul Gorj, telefon: 0729/973.094.

Lasa un comentariu