Starea județului Gorj: perspective și provocări

Dan Moșteanu: Cum ați descrie, în câteva fraze, județul Gorj, per ansamblu, și starea actuală în care se regăsește?

Cosmin Popescu, Președinte Consiliul Județean Gorj

Cosmin Popescu: Resurse naturale, patrimoniu istoric și cultural, tradiții și obiceiuri unice, oameni ospitalieri, frumuseți naturale incredibile, oportunități de afaceri pentru investitori, toate acestea alături de perfecțiunea și grandoarea operei brâncușiene, fac din județul Gorj un colț de rai. Aceasta este starea lui actuală și va trebui să învățăm să profităm la maxim de toate aceste atuuri pe care județul nostru ni le oferă.    

Dan Moșteanu: Anul 2017, ce provocări și ce realizări a adus pentru județul Gorj? Dar pentru dvs, în calitate de Președinte al Consiliului Județean Gorj?

Cosmin Popescu: Provocările au fost multe, iar realizările nu au fost atât de multe pe cât mi-aș fi dorit. Gorjenii sunt singurii care pot aprecia dacă am avut sau nu realizări în 2017. Provocarea cea mai mare este să reușesc să finalizez toate proiectele pe care le-am început, până la finalul acestui mandat de președinte al Consiliului Județean Gorj. Dacă voi reuși acest lucru, abia atunci voi putea spune cu adevărat că am realizat ceva important pentru județul Gorj.

Dan Moșteanu: Care au fost problemele cele mai complexe pe care le-ați avut de când ați preluat mandatul de Președinte al Consiliului Județean?

Cosmin Popescu:  Interesul scăzut al investitorilor străini, pentru județul Gorj, în alte sectoare decât industria extractivă şi producerea de energie electrică, era o problemă, dar pe care deja am început să o rezolv. Percepția investitorilor a început să se schimbe și în 2017, foarte mulți și-au exprimat disponibilitatea și interesul pentru a investi în județul Gorj. Investițiile lente din domeniul sănătăţii, în special în unităţile sanitare publice, o problemă pe care de asemenea am depășit-o și am reușit să accesăm fonduri atât pentru dotarea cu aparatură performantă dar și pentru reabilitare. Volumul scăzut al surselor de finanțare a determinat în ultimii ani, realizarea parțială a lucrărilor de întreținere și reparații pentru drumuri. Și această problemă este în curs de rezolvare.

Avem mai multe proiecte pentru reabilitare și modernizare de drumuri, unele deja au primit finanțare, iar  altele vor fi finanțate în perioada următoare. Sunt doar câteva dintre problemele complexe pe care le-am preluat,  dar pe care sigur le vom rezolva în următoarea perioadă.

Dan Moșteanu: Care este rolul instituției pe care o conduceți la nivel de județ și în ce măsură credeți că acesta este înțeles de către locuitorii județului?

Cosmin Popescu: În viziunea mea rolul Consiliului Județean Gorj este acela de a contribui la creșterea competitivității administrației județene și a celor locale pentru a accelera progresul economic şi social. De asemenea, consider că este foarte important să stabilim noi obiective şi să identificăm noi oportunităţi adaptate la noile condiţii şi exigenţe economice, astfel încât să trecem, într-un interval de timp rezonabil şi realist, la un nou model de dezvoltare, orientat spre îmbunătăţirea continuă a calităţii vieţii oamenilor.   

Dan Moșteanu: Observăm că aveți un program de audiențe afișat în diferite moduri și susținut de dvs, în calitate de președinte, de către cei doi vicepreședinți, precum și de către secretarul județului. Ne puteți spune câte cereri / programări ați avut în total în anul 2017 și care au fost principalele teme abordate în aceste cereri?

Cosmin Popescu:  Nu pot să vă spun un număr exact de oameni care au venit în audiență, fiindcă nu am ținut niciodată o evidență. De fapt, nu am ținut cont niciodată de ziua de audiență. În fiecare zi, în limita timpului disponibil, primesc zeci de oameni cu teme din cele mai diverse. De la probleme economice, sociale, la propuneri de proiecte, colaborări sau sponsorizări. Multe din aceste cereri nu sunt de competența Consiliului Județean, dar i-am direcționat pe oameni către instituțiile care au competența de a le rezolva problemele.

Dan Moșteanu: Care au fost programele de dezvoltare vizate cu predilecție în 2017? Cum vor arăta ele în 2018?

Cosmin Popescu: Avem foarte multe proiecte ințiate în 2017. Am să vă dau doar câteva exemple fiindcă altfel ar însemna să vă ocup foarte mult spațiu și oricum pot fi găsite de cei interesați pe site-ul Consiliului Județean Gorj.

În domeniul Infrastructurii Rutiere – „Modernizare drum județean (675C), cu originea în DN 67B, ce traversează localitățile Târgu Logrești, Popești, Bustuchin, Poiana Seciuri, Seciurile, Roșia de Amaradia, Becheni, Corşoru, Alimpeşti, Sârbeşti, Ciupercenii de Olteţ, până în DN 67”, Contractul de finanțare a fost semnat la data de 14.12.2017.

Modernizare drum judeţean (675B) ce traversează localitățile Câmpu Mare-Albeni-Călugăreasa-Prigoria-Zorlești-Alimpești, până în DJ675C”. Contractul de finanțare a fost semnat la data de 09.11.2017.

 Mai sunt și alte proiecte în domeniul infrastructurii rutiere, care sunt în curs de semnare sau în fază finală de aprobare.

În domeniul Infrastructură Sănătate – „Reabilitarea energetică a Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu – locația str. Tudor Vladimirescu” proiect depus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020. Proiectul se află în faza de precontractare, urmând a se semna Contractul de finanțare în perioada imediat următoare.

În domeniul Infrastructurii Culturale și de Patrimoniu -”Conservarea, restaurarea și valorificarea turistică și culturală a Casei memoriale Iosif Keber”  este un proiect depus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de Investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural.

În domeniul Dezvoltării  Antreprenoriatului ,,Start-Up pentru Excelență”, este proiect depus în parteneriat cu Asociația Excelsior pentru Excelență în Educaţie, în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Apelul POCU/82/3/7/Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană acesta fiind selectat pentru finanțare, aflându-se în etapa de precontractare. Mai avem multe alte proiecte în derulare, dar pe care doresc să le fac publice, după ce vor fi aprobate finanțările.

Dan Moșteanu: Avem un județ marcat în prezent de scăderea forței de muncă (calificată și nu numai), de lipsa investițiilor majore, de absența unui mediu de afaceri dinamic, de absența unor cluburi sportive majore, de un turism în creștere foarte timidă, etc. Care vor fi obiectivele și prioritățile instituției CJ pentru anul 2018 pentru a scoate județul din această letargie?

Cosmin Popescu: Dezvoltarea infrastructurii de transport reprezintă o condiție obligatorie și necesară pentru implementarea cu succes a celorlalte priorităţi de dezvoltare ale judeţului Gorj.  În paralel se derulează proiecte de promovare pentru zonele turistice și pentru oportunitățile de afaceri. Avem discuții cu grupuri de investiții financiare puternice din Europa, care doresc să investească sau care au început să prospecteze piața. Unele din aceste discuții s-au finalizat pozitiv și s-au făcut investiții importante chiar din acest an, iar altele vor fi implementate din 2018.

Dan Moșteanu: Există cumva, haideți să o numim, o hartă a punctelor „roșii„ (înțelegând prin asta puncte cu probleme majore) la nivelul județului Gorj? Ne puteți spune mai multe despre aceste „puncte„ și problemele cu care se confruntă?

Cosmin Popescu: Dacă facem o analiză economică pe zone distincte, este adevărat că există  zone cu un caracter specific, despre care putem spune că au unele probleme particulare.

Zona de Sud-Est, în mare parte acoperind bazinul Amaradiei, fără o specializare proeminentă într-un domeniu economic anume este slab urbanizată, cel mai apropiat oraş de majoritatea localităţilor fiind Târgu Cărbuneşti, dar este prezent și orașul Turceni, important oraș industrial. În lipsa unor localităţi care să se remarce ca dinamică pozitivă şi potenţial de dezvoltare,  pentru a asigura o mai bună conectivitate a acestei zone sunt necesare anumite acțiuni specifice (modernizarea de drumuri, introducerea serviciilor de transport public etc.), pentru ca populaţia să poată avea acces atât la servicii şi produse din alte localităţi din apropiere cât şi la locuri de muncă în afara localităţii de reşedinţă.

Zona de Sud-Vest stă totuși mai bine, prin prezenţa puternică a activităţii de extracţie a cărbunelui. Dar și aici  industria extractivă rămâne totuși principala activitate economică specifică de ocupare a forţei de muncă pentru gorjeni lucru care încercăm să-l schimbăm prin atragerea de investitori și în alte domenii economice.

Zona Centrală – culoarul Jiului,  este zona cu cea mai pronunţată dezvoltare economică, fapt corelat cu caracterul de axă de comunicaţie de interes inter-judeţean şi un grad de urbanizare ridicat.  Această zonă poate fi cea mai atractivă pentru atragerea de noi investitori. Dezvoltarea acestei zone ar putea avea de asemenea şi un efect antrenant pentru localităţile adiacente.

Zona de Nord, exceptând culoarul Jiului, este o zonă în esenţă montană. Zona are un însemnat potenţial turistic şi concentrează aproape toată infrastructura de cazare şi activitatea turistică a judeţului (exceptând Târgu Jiu). Fiind în mare parte o zonă montană, pe teritoriul cărora se desfăşoară mai multe arii protejate, este necesar un efort sporit de protejare a patrimoniului şi peisajului natural, în vederea asigurării unei dezvoltări sustenabile a activităţilor, atât turistice cât şi non-turistice. În concluzie pot afirma că da avem zone cu probleme, dar sper ca pe termen mediu să reușim să implementăm toate programele pe care le avem în lucru pentru a micșora decalajele economice dintre o zonă sau alta a județului Gorj.

Dan Moșteanu: Știm că instituția CJ este implicată în diferite moduri în dezvoltarea turismului la nivelul județului Gorj. Ne puteți spune care sunt direcțiile în acest domeniu pe care le aveți în vedere?

Cosmin PopescuTurismul consider că poate devenii în viitor unul dintre cele mai importante motoare pentru creştere economică şi poate contribui la dezvoltarea durabilă a judeţului Gorj din punct de vedere economic, social şi al protecţiei mediului. Dezvoltarea infrastructurii de transport reprezintă o condiţie obligatorie pentru ca turismul în județul Gorj să fie accesibil. Existenţa unui turism dezvoltat în zona Municipiului Târgu Jiu şi în zona de nord a judeţului, notorietatea internaţională a artistului Constantin Brâncuşi, creşterea renumelui și vizibilității staţiunii Rânca şi a domeniilor schiabile din zonă, accesul facil, din punct de vedere turistic, la zona de nord a judeţului sunt atuuri pe care doresc să le exploatez la maxim pentru a dezvolta și promova turismul din județul Gorj. Reabilitarea infrastructurii rutiere este esențială  penru dezvoltarea traficului pe traseul Transalpina. O altă prioritate este și corelarea obiectivelor turistice existente şi crearea unor produse turistice integrate.  Promovarea turistică a judeţului la nivel regional, naţional şi internaţional este o altă prioritate alături de promovarea turismului de aventură.  Sunt doar câteva dintre proiectele pe care vrem să le implementăm, pentru ca turismul în județul Gorj să fie redescoperit.

Dan Moșteanu: Cum vedeți dumneavoastră, personal, aplicarea cu o nouă cerere pentru includerea pe lista patrimoniului UNESCO a operelor lui Brâncuși de la noi? La ce rezultate vă așteptați?

Cosmin Popescu:  Includerea Ansamblului Monumental „Calea Eroilor” în lista patrimoniului mondial UNESCO va fi o recunoaștere a valorii operelor lui Brâncuși, dar și o promovare importantă a acestora. Eu cred că de această dată dosarul va fi aprobat, fiindcă nimeni nu poate nega existența valorii universale excepționale a operelor lui Brâncuși. 

Dan Moșteanu: Din informațiile regăsite la INSEE, am putut constata că populația județului Gorj a scăzut cu o cincime în ultimii 25 de ani, adică cu 80 000 de locuitori. Scăderea se regăsește în special la nivelul tinerilor de până în 17 ani și la nivelul populației active. Care credeți că sunt cauzele acestei scăderi, care sunt consecințele și ce programe / soluții are CJ în vedere în acest sens?

Cosmin Popescu: Cauzele scăderii populației sunt multiple, de la scăderea natalității la migrația forței de muncă. Soluția este implementarea unui mix de proiecte în câteva domenii importante: social, sănătate, educație, infrastructură, reabilitare utilități, turism, atragere de investiții private. O mare parte din aceste proiecte sunt deja finalizate, și v-am vorbit despre ele, altele sunt în curs de finalizare. Cred că am făcut pași importanți în ultimul an și sper ca în 2018 gorjenii să vadă și efectele benefice ale proiectelor implementate în 2017 de Consiliul Județean.

Dan Moșteanu: Aproape 25% din populația Gorjului se regăsește în municipiul Târgu Jiu, restul populației fiind distribuită pe teritoriul județului în mod mai mult sau mai puțin echilibrat. Din punct de vedere economic însă, există doar 2-3 zone în județ cu atractivitate (Târgu Jiu, Turceni / Rovinari, Novaci). Care sunt planurile instituției CJ pentru a crea atractivitate și pentru a stimula economic întregul județ, astfel încât populația să se distribuie în mod echilibrat?

Cosmin Popescu: Dependența de o singură activitate economică este o particularitate caracteristică multora dintre orașele gorjene, dependență care a fost accentuată în trecut și de declinul altor activități economice, precum agricultura. O preocupare constantă a Consiliului Județean, pentru echilibrarea acestei situații, a fost elaborarea de programe care să genereze diversificarea activităților economice prin reabilitarea infrastructurii și utilităților, ca bază pentru atragerea de investitori. 2018 va fi anul în care autorităţile publice din județul Gorj vor implementa peste 160 de proiecte, concentrate în mod special pe realizarea de reabilitări şi amenajări publice urbane, cele mai importante sume fiind alocate dezvoltării rețelelor de apă, canalizare, gaze, stații de epurare, infrastructură rutieră. Reabilitarea infrastructurii rutiere, întărirea colaborărilor economice și promovarea și introducerea acestor zone în circuitul turistic constituie o acțiune importantă pentru echilibrarea distribuției populației și stimularea economică a acestor zone, asigurându-se astfel accesul la un flux constant de clienți, investitori, contacte economice, turiști, etc.

Dan Moșteanu: Care credeți că ar fi în prezent locul și rolul județului Gorj la nivelul regiunii Olteniei? Dar la nivel național?

Cosmin Popescu: Față de anii 2014-2015 când, la nivelul regiunii Oltenia, județul Gorj se afla pe locul trei ca nivel al PIB-ului pe cap de locuitor și pe locul 27 la nivel național, în 2017 PIB-ul pe cap de locuitor la puterea de cumpărare standard de la nivelul județelor arată că județul Gorj este al doilea la nivelul regiunii Oltenia, după Județul Dolj, și pe locul 21 la nivel național. Practic, datele statistice arată că lucrurile se îndreaptă în direcția bună. Iar 2018 sunt sigur că va aduce vești și mai bune pentru gorjeni. Valoarea produsului intern brut a județului Gorj fost de 11308 milioane lei în 2016 și a crescut la 12760 milioane lei în 2017. Rata șomajului  a scăzut de la 7,3% în 2016 la 7,1% în 2017 iar în 2018, odată cu venirea noilor investitori în județul Gorj, sper să avem o rată a șomajului în jur de 6,5%. Conform Comisiei Naționale de Prognoză, în 2017 este pentru prima oară în ultimii ani când valoarea PIB-ului pe cap de locuitor la nivelul regiunii Oltenia, este de 7732 de euro/locuitor în județul Gorj, față de județul Dolj care are doar 6628 de euro/locuitor. Toate aceste rezultate îmi dau încredere și speranță că proiectele implementate în ultima perioadă încep să producă efecte pozitive. 

Dan Moșteanu: Am vorbit despre provocările și realizările CJ-ului și ale lui Cosmin Popescu, în calitate de Președinte al acestuia. Care au fost însă provocările și realizările din 2017 ale omului Cosmin Popescu?

Cosmin Popescu: Sunt un om normal, sunt căsătorit și am un băiat de 14 ani. Am o familie frumoasă care este foarte importantă pentru mine. Familia este cea mai mare realizare a mea și indiferent de provocările care au apărut în viața mea, ei mi-au fost întotdeauna alături și m-au sprijinit.

 

Dan Moșteanu: Ce mesaj transmiteți cititorilor BIZMagazin, acum la început de an?

Cosmin Popescu: Dragi cititori BIZMagazin, voi sunteți cei care în cele din urmă aveți șansa de a aprecia efortul și talentul celor care, cu dăruire și pasiune, își exprimă zilnic creativitatea. Indiferent de gen, adevăratul demers artistic îl înnobilează pe cel care scrie dar și pe cel care citește. Dragi prieteni, vă urez un An Nou liniștit, cu speranțe care să se împlinească. Avem nevoie, cu toții, ca viitorul să ne aducă mai multe bucurii.

 

 

Lasa un comentariu