Una rece, una caldă! Memorandum Da, exproprieri la Pinoasa NU!!!

Celebrul memorandum inițiat și elaborat de o echipă din Complexul Energetic Oltenia, se pare că a fost în sfârșit aprobat în ședința de guvern de ieri.

Deși în primă fază, ministrul Virgil Popescu a propus o amânare pentru data de 6 ianuarie, deputatul de Gorj, Dan Vîlceanu a dat asigurări că memorandumul a fost adoptat astăzi fapt certificat și de un comunicat de presă elaborat de minister:

„GUVERNUL A ADOPTAT UN PLAN NECESAR ACHIZIȚIONĂRII CERTIFICATELOR DE CO2

La propunerea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Guvernul României a aprobat astăzi, 30 decembrie, un Memorandum privind ajutorarea Complexului Energetic Oltenia, pentru achiziționarea certificatelor de carbon pe anul 2019.

Memorandumul conține o serie de măsuri, pe termen scurt și pe termen mediu, în vederea asigurării securității în alimentarea cu energie electrică și a siguranței Sistemului Energetic Național:

🔵 Se împuternicește Ministerul Finanțelor Publice să acorde un aviz de principiu privind posibilitatea acordării unui împrumut din Trezorerie în valoare de 1.200 mil lei Societății Complexul Energetic Oltenia, sub forma unui ajutor de salvare, după parcurgerea etapelor prevăzute de legislația aplicabilă privind ajutoarele de stat și după obținerea deciziei de autorizare a Comisiei Europene.

🔵 Aprobarea transmiterii documentației de prenotificare și notificare către Comisia Europeană a propunerii României de ajutor de salvare pentru Complexul Energetic Oltenia,urmând ca în termen de 6 luni de la acordare, Complexul Energetic Oltenia fie să ramburseze împrumutul acordat, fie să prezinte un Program de Restructurare pe care Ministerul Economiei , Energiei si Mediului de Afaceri îl va notifica Comisiei Europene în vederea obținerii unui ajutor de stat pentru restructurare.

🔵 În cazul în care se va notifica către COM Programul de Restructurare, acesta va trebui să prezinte viabilitatea pe termen lung a CE Oltenia, va trebui să fie fezabil, coerent și de perspectivă, se va baza pe ipoteze realiste privind desfășurarea activității și va sta la baza obținerii unui ajutor de stat de restructurare pentru o perioada de 5 ani.

🔵 Demararea, începând cu anul 2020, a programului de restructurare și decarbonizare pe care CE Oltenia are în vedere să îl implementeze, deoarece orice întârziere sau tărăgănare în luarea unor decizii va conduce la închiderea „ferestrei de oportunitate” pentru finanțare, creșterea costului de producție al CEO și a prețului la consumatorul final, pierderea finanțărilor europene pentru asigurarea unei tranziții juste a zonelor carbonifere afectate;

🔵 Elaborarea, până la sfârșitul trimestrului I 2020,de către CEO în colaborare cu BERD și BEI, a Planului de dezvoltare și decarbonare în corelare cu obligațiile și cerințele stabilite prin reglementările naționale și europene, inclusiv cu cele care rezultă din implementarea noului pachet legislativ privind piața internă, adoptat în anul 2019 si corelat cu Planul National Integrat Energie – Schimbări Climatice 2021-2030, precum și Planul de restructurare a activității CEO, cu precizarea efortului investițional necesar acoperirii tuturor costurilor acestei acțiuni (investiții în modernizarea respectiv înlocuirea cu capacități noi energetice, disponibilizări, reconversie profesională, lucrări de protecția mediului, etc.);

🔵 Promovarea de către Ministerul Economiei,Energiei si Mediului de Afaceri a unui studiu de evaluare și impact a planului de dezvoltare și decarbonare al sectorului de producție energie electrică pe cărbune, cu termene clare de diminuare/închidere a capacităților pe cărbune și înlocuire cu capacități mai puțin poluante și cu dimensionarea necesarului investițional, corelat cu instrumentele financiare existente și aplicabile la nivel european Statelor Membre care trebuie să gestioneze tranziția zonelor unde extracția cărbunelui constituie principalul element de dezvoltare economică (de exemplu, Platforma pentru regiunile carbonifere în tranziție).”

 comunicat de presă dat de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

Memorandumul, inițiat și elaborat de o echipă din cadrul C.E.Oltenia, conține două măsuri, una pe termen scurt și una pe termen mediu și lung.

Soluția  pe termen scurt este legată de achiziționarea unui credit în valoare de 1,200 milioane lei, necesari pentru achiziționarea certificatelor de carbon aferente producției de energie a anului 2019 iar soluția pe termen mediu și lung este legată de procesul de decarbonare impus de Uniunea Europeană. Soluția pentru această directivă a U.E. este realizarea unui mix energetic în interiorul companiei, prin construirea de parcuri fotovoltaice, prin energia hidro de pe cele două microhidrocentrale de pe Jiu și prin înlocuirea câtorva grupuri pe cărbune cu gaz.

Exproprierea de la Pinoasa…NU!!!

Un alt lucru important pentru C.E.Oltenia era și introducerea pe ordinea de zi a aprobării exproprierilor de la Pinoasa. Exproprierea de la Pinoasa avea deja suma aprobată, adică 8,5 milioane de lei, avea toate avizele și era un proiect important pentru buna funcționare a carierei. Neintroducerea pe ordinea de zi a exproprierilor de la Pinoasa, pune în pericol producția de cărbune.

Trebuie subliniat faptul că nefiind aprobată în acest an, se pierde suma de 8,5 milioane lei, iar pentru anul viitor trebuie reluată toată procedura, toate avizele, ea putând fi aprobată doar la rectificarea bugetară din Iulie 2020.

Întrebarea firească este: CE SE VA ÎNTÂMPLA CU PINOASA?

Lasa un comentariu