În Primăria Municipiului Târgu Jiu, sintagma „cu încălcarea prevederilor legale” a devenit literă de lege!

De ceva timp, Primăria Municipiului Târgu Jiu suferă. De ce suferă? Ei bine suferă datorită faptului că la nivel administrativ și nu numai, există un razboi intern între primar și viceprimari. La vedere. Sigur, afectați suntem noi cetățenii de rând dar se pare că în mintea lor acest lucru nu contează prea mult.

Disputa Primărie – Prefectură, legată de „modelul” delegării atribuțiilor primarului către directorul executiv Ionescu Marius și consilierul superior Ramona Nodea este departe de a fi încheiat. Constatăm cu stupoare că primarul municipiului Târgu Jiu dorește să fie primar doar atunci când împarte excedentul bugetar, doar atunci când face angajări pe criterii stabilite de el, doar atunci când firmele de casă trebuie să câștige contracte, doar atunci când cheltuie căruțe de bani cu închiriatul iluminatului pentru sărbătorile de iarnă și spectacole pompoase și exemplele pot continua.

Cert este că în urma sesizărilor făcute la Prefectura Județului Gorj cu privire la dispozițiile privind delegarea atribuțiilor, răspunsul cu nr. 17008 din data de 18.12.2018 este unul cât se poate de concludent:

„în temeiul prevederilor art 249 alin. (4), art.252 alin (1), lit c, art 255 alin. (1) din OUG 57/2019, privind Codul administrativ, cu celeritate, vă solicităm să reanalizați în sensul revocării/modificării acestora, întrucât au fost emise cu încălcarea prevederilor legale.”

Ceea ce este important de remarcat în răspunsul Instituției Prefectului, către Primăria Municipiului Târgu Jiu este faptul că prin dispoziția nr. 2709/01.10.2019, adică „începând de la 01.10.2019 și până la expirarea mandatului primarului, în temeiul art.157 din OUG 57/2019, primarul își deleagă atribuțiile de organizare a executării și de executare concret a activităților conferite de lege, din actele normative sau administrative, adoptate și repartizate în sarcina sa, doamnei Nodea Ramona, consilier superior, Compartimentul control intern (…).”

Sigur, până în acest moment, Instituția Prefectului a  constatat “ faptul că dispozițiile de la nr. 3108/2019 la nr.3164/2019, au fost semnate în principal de persoana la care s-a făcut delegarea prin dispoziția primarului nr. 2709/01.10.2019, respectiv doamna Nodea Ramona, consilier superior în cadrul Compartimentului Control Intern.”

În răspunsul transmis de Instituția Prefectului către Primăria Municipiului Târgu Jiu, toate aceste lucruri sunt detaliate concret cu articole de lege și se pare că sintagma, „cu încălcarea prevederilor legale”, a devenit literă de lege în Primăria Târgu Jiu.

„În ceea ce privește Dispoziția nr.2803/10.10.2019 cu privire la delegarea atribuțiilor Primarului Municipiului Târgu Jiu, în perioada absenței acestuia din instituție ( concedii de odihnă, delegații), atribuțiile nedelegate ale primarului reglementate la art.2 din Dispoziția nr. 2707/01.10.2019, care pe perioada concediului de odihnă, delegații în interes de serviciu, se deleagă domnului director executiv Ionescu Marius, reținem că și în acest caz se impune reanalizarea dispozițiilor de delegare în sensul încetării/modificării acestora ținând cont de câteva aspecte (..).”

Ceea ce este important și în acest caz este următorul lucru:

„Raportat la LEGE și ROF-ul aprobat de Consiliul Local, subiectele de drept către care pot fi delegate atribuțiile manageriale de conducere, coordonare și control a structurilor funcționale, pot fi viceprimarul și administratorul public ( exclusiv în cazul concediului de odihnă al primarului).”

Ca final al răspunsului, Instituția Prefectului spune:

“ În situația în care nu veți proceda la revocarea/modificarea actelor administrative susmenționate, ne rezervăm dreptul de atacare a acestuia la instanța de contencios administrativ competentă, conform prevederilor art.255 alin. (2) din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ, care dispun (…)”

Interesant de urmărit este cum va gestiona primarul Municipiului Târgu Jiu această situație, ținând cont că în această încurcătură, l-au băgat consilerii lui de încredere. Dar cine știe, poate relația bună de prietenie cu d-l Liviu Diaconescu, va rezolva aceast lucru.

Am cerut un punct de vedere Prefectului de Gorj, Cristinel Rujan, referitor la cele două delegări și la declarațiile apărute în spațiul public:

„Prefectul are obligația, conform legii, să realizeze controlul de legalitate al actelor administrative emise de consiliile locale ale unităților administrative teritoriale și de primarii municipiilor, orașelor și comunelor. În urma verificării legalității actelor emise la nivelul UAT Tg Jiu s-a constatat faptul că două hotărâri ale consiliului local nu erau conforme cu dispozițiile legale și două dispoziții ale primarului municipiului nu respectau prevederile Codului administrativ, astfel încât le-am comunicat să ia măsuri de restabilire a legalității.

Instituția Prefectului – Județul Gorj a acționat corect, echilibrat și imparțial, fiind în slujba legii și a cetățenilor județului Gorj, așa că aprecierile cel puțin inadecvate și total incorecte ale celor supărați că am aplicat legea, nu au nici un fundament juridic, sunt doar exprimări emoționale izvorâte din neînțelegerea textelor legale.”

Lasa un comentariu