Câți bani a cheltuit CEO în anul 2017

Într-un interviu realizat cu Președintele Consiliului Director al CEO, Sorin Boza, pentru emisiunea “ Ora de Știri”, am avut curiozitatea să aflăm care au fost sumele cheltuite de Complexul Energetic Oltenia în anul 2017.

 

 

Cheltuielile principale arată în felul următor:

 1. Obligații la bugetul consolidat al statului:

În lunile ianuarie și februarie 2017, societatea a achitat suma de 61 mil lei reprezentând obligații fiscale aferente perioadei martie-aprilie 2016 eșalonate la plată pe perioada ianuarie-iunie 2017, prin Decizia de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale nr. 6389/07.12.2016

Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili din Cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală a derulat o operațiune de inspecție fiscală pentru:

 • Impozit pe profit pe perioada 01.01.2008-31.12.2013
 • Taxa pe valoarea adăugată pe perioada 01.01.2009-30.06.2014

După verificările realizate la subunitățile CEO SA s-au stabilit obligații totale de plată de 79,84 mil lei, din care impozit pe profit de 54,6 mil lei și TVA 25,2 mil lei.

Din totalul sumei de 79,84 mil lei, cu condiția plății prealabile a debitelor principale și diferențelor de accesorii, de 49,8 mil lei, societatea a beneficiat, ca urmare a aplicării art.4 din OUG 44/2015, de acordarea unor facilități fiscale de 30, 04 mil lei.

Întrucât societatea a obținut în fiecare trimestru al anului 2017 profit, a achitat și impozit pe profit de 74 mil lei.

Suma totală  a obligațiilor achitate către bugetul consolidat în anul 2017 este de 670 mil lei.

 1. Credite bancare:

Ca urmare a negocierilor desfășurate cu băncile comerciale în vederea prelungirii liniilor de credit, Alpha Bank a solicitat ramburasarea parțială din facilitatea de linie de credit MultiOpțională în valoare totală de 155.000.000 lei, respectiv 27,4 mil lei, în luna martie 2017 și 27,4 mil lei până la sfârșitul anului 2017.

Pe același principiu, Banca Transilvania a solicitat rambursarea a 15 mil lei din facilitatea totală de credit de 70 mil lei, din care 12,5 mil lei până la sfârșitul anului 2017.

În cursul anului 2017 societatea a achitat la bănci 369 mil lei din care 298 mil lei rate, 49 mil lei dobânzi și 22 mil lei comisioane, lunile cu vârfuri ale serviciului datoriei fiind lunile martie, mai, septembrie, noiembrie 2017.

 1. Certificatele de CO2:

Pentru conformare pe anul 2016 s-au achiziționat în anul 2017 de 180 mil lei reprezentând certificate de CO2.

În perioada iunie-decembrie 2017 au fost achiziționate certificate de CO2 astfel:

 • In iunie 2017, 500 certificate în valoare de 6,4 mil lei,
 • În septembrie 2017 s-au achiziționat certificatele de CO2 aferente tranșei 1 PNI, în sumă de 40,3 mil lei ( 1,7 mil certificate de CO2 ),
 • În octombrie 2017 s-au achiziționat tranșa 2 PNI ( 1,7 mil certificate CO2 ) în sumă de 45,84 mil lei,
 • În luna decembrie 2017 s-au achiziționat 700.000 certificate, în sumă de 23 mil lei.
 1. Alte plăți furnizori:

 Având în vedere situația prezentată, societatea a trecut la plata furnizorilor la 90 zile ( 60 zile scadență conform contract și 30 zile perioadă de grație, perioadă în care nu se calculau penalități de întârziere ).

 • În anul 2017 au fost efectuate plăți către furnizorii de produse, prestatorii de servicii și executanții de lucrări de 657 mil lei.
 • Salariile nete achitate în anul 2017 au fost de 401 mil lei.
 • În cursul anului 2017 au fost emise scrisori de garanție bancară pentru garantarea tranzacțiilor cu energie electrică de peste 100 mil lei.

 

TOTALUL PRINCIPALELOR OBLIGAȚII ACHITATE ÎN ANUL 2017               2.492,54 MIL LEI.

Notă: toate sumele sunt exprimate în milioane lei.

Interviul integral îl puteți urmări în această seară la ACCENT TV începând cu ora 19:00.

Lasa un comentariu