Senatul a votat: vor fi săli de așteptare separate pentru victimele infracțiunilor în toate instanțele de judecată

Senatul a adoptat, luni, un proiect de lege al Guvernului potrivit căruia toate sediile instanțelor de judecată vor fi dotate cu săli de așteptare separate pentru victimele infracțiunilor începând cu 1 ianuarie 2019.

Proiectul de lege are obiect de reglementare instituirea unor măsuri de protecție a victimelor infracțiunilor prin transpunerea unor dispoziții ale Directivei 2012/29/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2012 de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității.   Senatul a prelungit printr-un amendament cu 5 luni (de la 1 ianuarie 2018 – forma Guvernului, la 1 iunie 2018) data până la care sediile nou construite ale instanțelor de judecată vor fi dotate cu săli de așteptare separate pentru victimele infracțiunilor. Un alt amendament adoptat de Comisia juridică prevede aceeași cerință și pentru celelalte sedii ale instanțelor de judecată începând cu 1 ianuarie 2019. Un alt amendament adoptat de Comisia juridică prevede aceeași cerință și pentru celelalte sedii ale instanțelor de judecată începând cu 1 ianuarie 2019.

Actul normativ, adoptat cu unanimitate de voturi

Articolul referitor la mediere, care se aplica numai pentru infracţiuni în care retragerea plângerii prealabile sau împăcarea părţilor înlătura răspunderea penală în cazul recunoaşterii faptei de către autor în faţa organelor judiciare sau în faţa mediatorului a fost eliminat de Senat din proiectul de lege al Guvernului .

 

Lasa un comentariu