Complexul Energetic Oltenia

În numărul din această ediție al revistei, ne-am gândit că este bine să facem cunoștință cu al doilea angajator al României, Complexul Energetic Oltenia. Din punct de vedere economic, este motorul financiar al Olteniei implicit pilonul principal de dezvoltare al Gorjului.  Complexul Energetic Oltenia asigură și 30 % din energia electrică a României, fiind un jucător important pe această piață. Am stat de vorbă cu președintele Consiliului Director, domnul Sorinel Gheorghe Boza.

 1. Cine este Sorin Boza?

 Sorin Boza a absolvit Universitatea de Petrol și Gaze cu o diplomă de master în Inginerie mecanică și electrică (1995) și a urmat o serie de cursuri postuniversitare în domeniul managementului la universitățile din Virginia, Paris, Shanghai.

În perioada 2005-2016 a ocupat succesiv funcțiile de Director de Întreținere și Investiții – Lafarge Ciment, Republica Moldova; Director industrial – Lafarge Gypsum Romania; Director de Operațiuni – Imerys Group Franta. Până în prezent, Sorin Boza nu a făcut parte din nicio formațiune politică, având aceeași bună colaborare cu toți factorii politici interesați de bunul mers al companiei pe care o reprezintă.

Începând cu data de 21.12.2016, Sorin Boza ocupă funcția de președinte al Directoratului Complexului Energetic Oltenia.

 Societatea Complexului Energetic Oltenia S A a fost înființată în anul 2012, iar în momentul de față are o cifră de afaceri de 2,9 miliarde lei.

 Acționarii Complexului Energetic Oltenia sunt:

– Statul Român reprezentat prin Ministerul Economiei (77,15%)
– Fondul Proprietatea SA (21,56%)
– Electrocentrale Grup SA (0.84%)
– Închidere și Conservare Mine ( 0.44%)

 

Complexul Energetic Oltenia este condus în sistem dualist, de către un Consiliu de Supraveghere format din 7 membri și un Directorat format din:

 Boza Sorinel Gheorghe  – Președinte;
Bălăcescu Ovidiu – Membru;
Bălășoiu Constantin – Membru ;
Vasile Dan – Membru.

 Obiectul de activitate al Complexului Energetic Oltenia:


– producerea energiei electrice și a energiei termice
în special pentru orașul Craiova;
– extracția și prepararea lignitului.

Principala materie primă folosită pentru producerea energiei este lignitul extras din propriile cariere din bazinul minier Oltenia.

Complexul Energetic Oltenia mai obține venituri din punerea la dispoziția Dispeceratului Energetic Național a grupurilor energetice pe piața serviciilor tehnologice de sistem și din bonusul de cogenerare și din vânzarea de cărbune terților (în special producătorilor de energie electrică).

 Adresa și punctele de lucru. unități de producție cărbune, energie

 Adresa sediu CE Oltenia : str. A.I.Cuza, Târgu Jiu, județul Gorj.

Unități de producție cărbune: Exploatarea Minieră Roșia-Rovinari, Exploatarea Minieră Jilț; Exploatarea Minieră Motru, totalizând 12 perimetre miniere de suprafață.

Unități de producție energie : Sucursala Energetică Rovinari, Sucursala Energetică Turceni, Sucursala Energetică Ișalnița, Sucursala Energetică Craiova II.

 

 Viziunea societății.

 Complexul Energetic Oltenia  are potențialul și ambiția de a-și consolida și dezvolta poziția de cea mai importantă companie de producție de energie electrică din România și de a deveni un actor principal pe piețele de electricitate din Europa Centrală și de Est printr-o producție eficientă și competitivă pe lignit, în paralel, pregătind trecerea către diversificarea portofoliului de centrale.

 Cu o capacitate totală instalată de 3240 MW (11 grupuri energetice), în condiții de eficiență și conformare la condițiile de mediu impuse de UE, CE Oltenia poate asigura 30% din consumul de energie electrică din SEN. 

În comparație cu principalii producători de energie din  piata românească, CE Oltenia:

 • are o activitate previzibilă – producția de energie electrică nu depinde de condițiile atmosferice;
 • deține o prezență semnificativă pe piața serviciilor tehnologice de sistem pentru asigurarea securității și stabilității în funcționare a SEN;
 • deţine licențe pentru o cantitate de cărbune care ar permite încă 30 de ani de funcționare.

CE Oltenia a cumulat, în 5 de funcționare, cca 70 TWh energie electrică produsă și a asigurat cca 17 hTW servicii tehnologice de sistem.

 În acest momentul Complexul Energetic Oltenia are un număr de cca 13300 de angajați, din care cca 9000 angajați lucrează în activitatea minieră, restul în activitatea energetică și la sediul executive CE Oltenia. Inițial, planul de restructurare-reorganizare-eficientizare făcea referire la un număr de 750 de disponibilizări pentru anul 2018, dar în urma discuțiilor cu partenerii sociali și agreării de comun acord cu aceștia, se va avea în vedere un număr de 200 de disponibilizări, ținând cont de faptul că în 2018 compania va funcționa la aceeași capacitate ca în 2017.

Programul de restructurare pentru anul în curs va fi supus aprobării AGA. La nivelul CE Oltenia, există în total 46 de organizații sindicale, dintre care cea mai mare este Sindicatul Mine Energie Oltenia, care reprezintă aproximativ 20% din numărul salariaților unității. În data de 29 ianuarie 2018, va avea loc prima întâlnire administrație-sindicate în vederea negocierii unui nou Contract Colectiv de Muncă, ca urmare a expirării celui aplicabil în acest moment. Raportat la prevederile Legii nr.62/2011 (legea dialogului social), nu există niciun sindicat reprezentativ la nivelul CE Oltenia.

Reprezentanții administrației au fost și sunt deschiși dialogului permanent cu reprezentanții tuturor organizațiilor sindicale, în mod echitabil, în căutarea de soluții viabile, în actualul context economic și social, care să mențină poziția în piața a companiei, viabilitatea pe termen lung a societății susținând în continuare un număr semnificativ de locuri de muncă.

În anul 2017, evoluţia dialogului cu sindicatele privind revendicările salariaţilor s-a concretizat în rezultate transpuse prin clauze contractuale care au adus beneficii suplimentare salariaților.

 

 Parteneri importanti ai Complexului Energetic Oltenia sunt:

 Cei mai importanți 10 clienți, în ordinea cantităților de energie cumpărate de la CE Oltenia:

 1. ELECTRICA FURNIZARE
  2.TINMAR IND SA
  3. CNTEE TRANSELECTRICA
  4. VITOL GAS AND POWER
  5. ALPIQ
  6. ENEL ENERGIE SA
  7. EFT FURNIZARE SRL
  8. EZPADA s.r.o.
  9. REPOWER ROMANIA
  10. EON ENERGIE SA.

 

CE Oltenia își desfășoară activitatea în 3 județe (Gorj, Dolj, Mehedinți), asigurând locuri de muncă în mod direct pentru peste 13.000 de salariați și, indirect, pentru peste 130.000 de salariați. Există o serie de factori externi care nu sunt controlabili de către CE Oltenia, ce pot avea consecințe nefavorabile asupra siguranței energetice naționale, dar și asupra mediului social, dacă s-ar ajunge la desființarea producătorilor clasici de energie.

CE Oltenia a beneficiat de implicarea autorităților pentru deblocarea unor acte legislative necesare continuării activității, în condițiile în care actualele directive europene și globale sunt din ce în ce mai restrictive cu privire la combustibilii fosili.

 

Impedimente întâlnite în activitatea pe care o desfășoară:

 – efortul financiar necesar realizării investițiilor de mediu impuse de directivele UE, precum și pentru achiziționarea certificatelor de CO2 aferente producției de energie realizate;

obținerea finanțării din Planul Național de Investiții care  a început să funcționeze parțial de abia la sfârșitul lunii decembrie 2017;

scoaterea din circuitul silvic a terenurilor aferente carierelor Roșia, Tismana 1 și Tismana 2;

emiterea hotărârilor de guvern privind exproprierea pentru cauza de utilitate publică a proprietăților aflate în coridoarele Roșia şi Jilț;

probleme privind transportul feroviar de cărbune de la cariere la sucursalele energetice;

forța de muncă îmbătrânită, pentru întinerirea căreia s-au creat parteneriate cu inspectoratele școlare în vederea derulării de programe de calificare prin școli profesionale de stat, precum și de formare profesională prin învățământul dual.

 

Obiective Complexului Energetic Oltenia pe termen scurt, mediu și lung

 În cazul CE Oltenia, având în vedere orientările europene actuale din domeniul energetic care cataloghează energia pe bază de cărbune ca fiind principalul responsabil pentru încălzirea globală, principalul obiectiv este menținerea poziției în piața de energie, în condițiile în care România a depășit încă din 2014 cota stabilită pentru anul 2020 la capacitățile de energie verde instalate, și, de asemenea, în condițiile în care limitările impuse de legislația europeană pentru emisiile de poluanți se înăspresc din ce în ce mai mult, ceea ce presupune eforturi financiare majore pentru companie(de la investițiile în tehnologii curate, până la achiziția certificatelor de CO2 în termenele de conformare impuse).

CE Oltenia alocă sume importante pentru atenuarea problemelor sociale determinate de încetarea activității, ca urmare a epuizării rezervelor în anumite perimetre sau din alte cauze.

Pentru a veni în sprijinul comunităților locale și pentru atenuarea impactului negativ al exploatărilor miniere, CE Oltenia a realizat lucrări de alimentare cu apă a localităților afectate, amenajări de vetre de sat, redări în circuitul silvic și agricol a suprafețelor eliberate de sarcini tehnologice.

 

 

Lasa un comentariu