Sorin Boza: „Pe mine m-au dat afară în fiecare zi de când am venit la C.E.Oltenia! Ar trebui inventat premiul Pulitzer pentru dezinformare!”

Raportul Corpului de Control al Ministrului Energiei la Complexul Energetic Oltenia a fost și este, se pare, lucrul cel mai la îndemână pentru cei care contestă actuala administrație. Deși s-a discutat mult despre el, au curs tone de cerneală, iată că în astăzi este reluat. O parte a presei locale a titrat faptul că: „Înalta Curte de Casație și Justiție a respins astăzi cererea Complexului Energetic Oltenia de anulare a raportului corpului de control al Ministerului Energiei, prin care s-a stabilit că șefii companiei au provocat daune de zeci de milioane de euro. Hotărârea de azi a instanței supreme are două consecințe: revocarea actualului directorat și demararea procedurilor legale de recuperare a prejudiciului de la persoanele care se fac vinovate de producerea lui, conform raportului respectiv.”

Am cerut astfel un punct de vedere Președintelui Directoratului C.E.Oltenia, Sorin Boza.

“ Obiectul acțiunii în contencios administrativ l-a reprezentat contestarea raportului de control emis de serviciul corp control al Ministrului energiei, precum și suspendarea acestuia până la soluționarea definitivă a cauzei. Apărările ministerului au fost acelea că se opune suspendării actului contestat, motivate de faptul că o consideră inadmisibilă această suspendare pe considerentele prezentate în sensul că acest raport, nu are caracter de act administrativ supus procedurii reglementate de legea 554/2004 a contenciosului administrativ. În soluționare, instanța de fond Curtea de Apel Craiova, spune că în fapt, după aprobarea raportului de control de către ministru, acesta este asimilat cu un act administrativ, emis de ministru.

Tot instanța de fond spune că prin raport nu se constată existența unui prejudiciu, nu se impune reținerea unui prejudiciu și doar se dispune efectuarea unor verificări privind aspectele semnalate de echipa din corpul de control.

Prin raportul de control contestat nu s-a dispus încetarea contractelor de mandat ale membrilor consiliului director, nici rezilierea acestor contracte sau alte măsuri cu privire la aceste contracte de mandat, ci doar ca Direcția Generală Privatizare și Administrare a Participațiilor Statului în Energie din cadrul Ministerului Energiei, să informeze Adunarea Generală a Acționarilor, lucru care s-a și întâmplat în două ședințe AGA consecutive. Chiar societatea a informat toți acționarii, fiecare acționar primind raportul, etapele parcurse în contestarea raportului, făcându-se notă către Adunarea Generală. Deci, au fost informați atât acționarii, fiecare separat, cât și Adunarea Generală.

Cu privire la o altă măsură, instanța de fond spune: prin măsura dispusă la punctul b din raportul de control contestat, nu s-a dispus angajarea răspunderii membrilor Consiliului Director și a membrilor Consiliului de Supraveghere, ci doar informarea membrilor AGA.

Deci, cel mai important lucru este că prin raport nu se constată existența unui prejudiciu, nu se impune, ci doar trbuie să se remedieze deficiențele.

În raport au fost lăsate trei măsuri, care au fost duse la îndeplinire, pentru că ele sunt obligatorii.

Corpul de control a înaintat la Parchet, printr-o adresă, raportul de control, deci și această măsură a fost dusă la îndeplinire iar Parchetul spune, clasarea cauzei.

Ca o concluzie, consider că soluția data de instanță, de Înalta Curte prin respingerea recursului, nu afectează cu nimic activitatea societății, întrucât măsurile dispuse de organul de control au fost duse la îndeplinire. Ceea ce este de punctat este faptul că acest raport de control este calificat ca act administrativ și supus prevederilor legii privind contenciosul administrativ. De asemenea, instanța a constatat că prin raport nu s-a înregistrat nici un prejudiciu și nici nu s-au dispus măsuri de antrenare a răspunderii împotriva directoratului sau Consiliului de Supraveghere și de recuperare a vreunui prejudiciu, decât măsuri de verificare. În paralel, organele de cercetare penală au clasat cauza, întrucât faptele nu sunt prevăzute ca infracțiuni de legea penală.”

Lasa un comentariu