Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu – prezentă la Geneva, la cea de-a treizecea ediţie a Conferinţei Asociaţiei Europene pentru Educaţie Internaţională – EAIE 2018

În perioada 11-14 septembrie 2018, Universitatea „Constantin Brâncuşi” din  Târgu-Jiu a fost prezentă la Geneva, la cea de-a treizecea ediţie a Conferinţei Asociaţiei Europene pentru Educaţie Internaţională – EAIE 2018.

30 de universităţi din România au participat la această conferință, cu un stand naţional sub deviza „Study in Romania„. Organizatorii pavilionului românesc consideră că principalul mesaj promovat este acela conform căruia în România există universităţi competitive la nivel global, atât în domeniul educaţiei, cât şi în cel al cercetării ştiinţifice.

Astfel, peste 100 de reprezentanţi ai mediului academic din România, împreună cu reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei Naţionale, Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP), UEFISCDI, Misiunii permanente a României la ONU şi Ambasadei României în Elveţia și-au exprimat interesul și susținerea pentru internaționalizarea învățământului superior.

În acest an, la conferința EAIE – Geneva 2018, au participat aproximativ 6.000 de reprezentanți din 95 de ţări. În cadrul evenimentului, au fost organizate 40 de pavilioane naţionale şi au avut loc 250 de sesiuni de specialitate şi workshop-uri.

Organizatorii pavilionului românesc au dedicat participarea delegaţiei României la eveniment Centenarului Marii Uniri, iar ca principale obiective ale reprezentanţilor învăţământului superior românesc: stabilirea de noi parteneriate pentru proiecte educaţionale şi de cercetare ştiinţifică, precum şi creşterea vizibilităţii şi atractivităţii României ca destinaţie de studii universitare.

Înființată în 1989, EAIE este un centru european recunoscut pentru expertiză, networking şi resurse în domeniul internaţionalizării învăţământului superior. Este o organizație non-profit prin intermediul căreia membrii EAIE deservesc persoanele implicate activ în internaționalizarea instituțiilor lor prin organizarea Conferinţei şi a Expoziţiei Educaţionale Anuale, programe de training, furnizarea de resurse pentru formare şi informare, consultanţă şi lobby, oferind bune-practici și soluții viabile la provocările existente în domeniul internaționalizării.

În cadrul acestui eveniment, reprezentanții Universității „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu s-au preocupat de promovarea ofertei educaționale, sporirea vizibilității, dezvoltarea de colaborări și parteneriate internaționale, dar și de întărirea relațiilor cu actualii parteneri.

Participarea la această conferință internațională s-a realizat ca activitate specifică în cadrul proiectului cu titlul „Creșterea gradului de internaționalizare a UCB Târgu-Jiu prin participarea la târguri educaționale internaționale  și organizarea evenimentului „International Week”” (Domeniul: 2. Internaționalizarea învățământului superior din România, Cod: CNFIS-FDI-2018-0272), derulat de Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu.

Lasa un comentariu