Situația hotărârilor de Guvern și a fronturilor de lucru la Complexul Energetic Oltenia.

Problemele fronturilor de lucru din cadrul Complexului Energetic Oltenia și procedurile de expropriere sunt teme foarte des abordate de către politicieni, angajați ai companiei precum și de administrația locală.

Analizând documentele puse la dispoziție de C.E.Oltenia, constatatăm următoarele:

 • din anul 2012 până în anul 2015 societatea nu a beneficiat de hotărâri de guvern în vederea exproprierii,
 • în anul 2015 a beneficiat de o singură expropriere, la Jilț Nord și s-a oprit.
 • 2016, 2017 nu a beneficiat de hotărâri de guvern în vederea exproprierii

Anul 2018 este anul în care se lucrează din greu pentru pregătirea documentației și emiterea hotărârilor de guvern. Astfel, conform documentelor puse la dispoziție de Complexul Energetic Oltenia o să trecem în revistă ce și-a propus conducerea C.E.Oltenia pentru 2018, ce a realizat, precum și ce și-a propus compania pentru 2019.

Situația blocajelor din activitatea miniera la începutul anului 2018.

La începutul anului 2018, din analiza diagnostic elaborată la nivel de societate, având în vedere blocajele existente ale fronturilor de lucru de la acea dată, producția de cărbune avea următoarea prognoză:

Pentru evitarea apariției acestui impact asupra producției, societatea si-a propus:

 1. Emiterea unei hotărâri de guvern în vederea exproprierii pentru cauza de utilitate publica aferentă carierei Roșia – s-a emis HG 399/ 8 iunie 2018;
 2. Emiterea unei hotărâri de guvern în vederea exproprierii pentru cauza de utilitate publica aferentă carierei Jilt Sud – s-a emis HG 552/ 19 iulie 2018;
 3. Emiterea unei hotărâri de guvern în vederea exproprierii pentru cauza de utilitate publica aferentă carierei Roșiuța – s-a emis HG 1031/ 21 decembrie 2018;
 4. Emiterea unei hotărâri de guvern în vederea exproprierii pentru cauza de utilitate publică aferentă carierei Pinoasa – nu s-a emis actul normativ din următoarele cauze:
  • Colaborarea dificilă cu primăria  pentru definitivarea planului parcelar aferent UAT Calnic.
  • Inexistența fondurilor bugetare la nivelul Ministerului Energiei.
 5. Modificarea Legii 46/2008 – Codul Silvic – modificat prin Legea 112/2018 – dat fiind faptul că scoaterea din fondul forestier național pentru terenurile achiziționate de către societate nu se putea face decât prin compensare și compania nu avea teren pentru a putea îndeplini această condiție.
 6. Emiterea unei hotărâri de guvern de scoatere din fondul forestier a unei suprafețe de 110 ha din cariera Jilț Nord, unde a fost emisa HG 960/2015 pentru expropriere, iar prin HG 913/ 15/ noiembrie 2018 a fost emisă decizia de scoatere.
 7. Emiterea unei hotărâri de guvern de scoatere din fondul forestier a unei suprafețe de 9,999 ha din cariera Tismana I – nu s-a emis actul deoarece Ministerul Mediului si Ministerul Apelor si Padurilor nu au recunoscut o suma de 4,4 milioane de lei plătite de către societate anterior si pentru care s-a solicitat compensare.

Pentru realizarea acestor obiective sunt necesare mai multe etape cum ar fi „Transferul proprietății ca efect al hotărârilor de guvern de expropriere” și „Scoaterea din fondul forestier” etape foarte importante care necesită un anumit timp de așteptare și care nu vor fi detaliate în acest material.

Rezultate obținute pentru anul 2018

Realizări:

 1. Ca urmare a eforturilor depuse de societate cu sprijinul Ministerului Energiei, au fost emise trei hotărâri de guvern de expropriere (HG 399/2018, HG 552/2018 si HG 1031/2018).
 2. Ca urmare a eforturilor depuse de societate, cu susținerea deputaților si senatorilor din Gorj a fost modificată Legea 46/2018-Codul-silvic.
 3. A fost emisă o hotare de guvern pentru scoaterea unei suprafețe de 110 ha la cariera Jilț Nord (HG 913/2018) care creează premizele ca dezvoltarea acestei cariere să nu mai fie blocată.
 4. Au fost parcurse toate etapele legale pentru transferul proprietății
  pentru carierele Roșia si Jilț Sud, pentru cariera Roșiuta având în vedere că aceasta a fost emis în luna decembrie, etapele au continuat și în 2019.
 5. Procesul de elaborare a documentațiilor de scoatere a fost finalizat la cariera Tismana I, documentația fiind depusă din luna august 2018 la Ministerul Apelor si Pădurilor iar pentru carierele Roșia, Jilț Sud si Roșiuta, a început și se va încheia in 2019.
 6. A fost defrișată o suprafața de 3,7 ha la Tismana II, unde există o decizie de scoatere prin ordin de ministru dar care se blocase din anul 2012.
 7. Având in vedere prognoza de la începutul anului referitoare la producția de cărbune fară deblocarea fronturilor de lucru de 18,22 milioane tone, prin apariția actelor normative și a acțiunilor menționate societatea a reușit sa producă 21,207 milioane tone, iar efectul în producția pentru anul 2019 a fost diminuat.

Nerealizări:

 1. Nu a fost emisă hotărârea de expropriere pentru cariera Pinoasa datorita inexistentei surselor bugetare si colaborării cu UAT Câlnic.
 2. Nu a fost emisă hotărârea de scoatere din fondul forestier pentru cariera Tismana I datorită faptului că Ministerul Apelor si Padurilor si Ministerul Mediului nu au recunoscut sumele plătite anterior.
 3. Facem precizarea că pe lângă hotărârile de expropriere menționate, societatea a mai depus înca din anul 2015 o documentație completă de expropriere pentru depozitul de la Valea Mănăstirii care datorită faptului că nu au fost alocate sumele bugetare pentru despăgubiri, anual, societatea, ca solicitare a Ministerului Energiei, a trebuit să refacă fie rapoartele de evaluare fie reconfirmarea planului parcelar de catre UAT Simnic și nici în prezent nu are finanțare.

Situația blocajelor din activitatea miniera la începutul anului 2019.

Plan de acțiune propus la începutul anului 2019.

La începutul anului 2019, la elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli, pentru a prognoza cantitatea de cărbune aferentă anului în curs, societatea a făcut o analiza a situației existente în activitatea minieră, raportat la dezvoltarea fronturilor de lucru și a rezultat că producția care s-ar putea realiza în condițiile actuale cu deblocarea fronturilor de lucru este de 21,79 milioane tone  (3) si fără deblocarea fronturilor de lucru ar fi de 17 milioane tone (2).

Pentru a debloca fronturile de lucru, societatea si-a propus următoarele acțiuni:

 1. Emiterea unei hotărâri de expropriere pentru cariera Pinoasa –
  termen publicare act în MO 30 martie 2019.
 2. Emiterea unei hotărâri de expropriere pentru cariera Lupoaia –
  termen publicare act în MO 30 septembrie 2019.
 3. Completarea hotărârii de expropriere nr 960/2015 cariera Jilț Nord
  pentru despăgubiri case Dragotoiu – termen publicare act în MO 30 martie 2019.
 4. Emiterea unei hotărâri de guvern pentru scoatere din fondul
  forestier pentru cariera Tismana I – termen publicare act în MO – februarie 2019 – defrișare începând cu 20 martie.
 5. Emiterea unei hotărâri de guvern pentru scoatere din fondul
  forestier pentru cariera Roșia – termen publicare act în MO – 30 martie 2019 – defrișarea începând cu 30 mai.
 6. Emiterea unei hotărâri de guvern pentru scoatere din fondul forestier pentru cariera Jilț Sud – termen publicare act în MO – aprilie 2019 – defrișare luna iunie 2019.
 7. Emiterea unei hotărâri de guvern pentru scoatere din fondul
  forestier pentru cariera Tismana II – termen publicare act în MO – iunie 2019 – defrișare luna august 2019.
 8. Emiterea unei hotărâri de guvern pentru scoatere din fondul
  forestier pentru cariera Roșiuța – termen publicare act în MO – 15 mai 2019 –  defrișare luna iunie 2019.
 9. Emiterea unei hotărâri de guvern pentru scoatere din fondul
  forestier pentru cariera Pinoasa  – termen publicare act în MO – august 2019 – defrișare octombrie 2019.
 10. Defrișarea a 38 ha teren forestier la cariera Jilț Nord.

Pe lângă acestea, societatea și-a propus și continuarea demersurilor pentru exproprierea aferentă depozitului de zgură și cenușă Valea Mănăstirii de la SE Craiova II – termen publicare act în MO februarie 2019.

Evident că pentru aceste obiective, societatea a elaborat un calendar și plan de acțiuni propus la începutul anului 2019, cu termene clare și măsurabile.

Astfel, este prezentată situația documentelor, alocarea de sume bugetare, procesul de promovare act normativ și termene de publicare în Monitorul Oficial pentru:

 1. Cariera Pinoasa
 2. Cariera Lupoaia
 3. Depozitul Valea Mănăstirii

Pentru terenurile cu pădure, societatea și-a propus elaborarea documentației aferente pentru emiterea a 6 hotărâri de guvern, pentru emiterea deciziilor de scoatere din fondul forestier, după cum urmează:

 1. Cariera Tismana 1
 2. Cariera Roșia
 3. Cariera Jilț Sud
 4. Cariera Tismana II
 5. Cariera Roșiuța
 6. Cariera Pinoasa

Concluzie:

 1. Cele patru hotărâri de guvern (Pinoasa, Valea Mănăstirii, case Dragotoiu, Lupoaia) pentru expropriere sunt puse în pericol datorită sursei bugetare. În prezent sunt depuse la minister trei documentații complete din luna februarie 2019 (Valea Manastirii, Pinoasa si case Dragotoiu).
 2. Din 6 hotărâri de guvern pentru scoatere din fond forestier:
  • una este emisa (HG. 86/2019),
  • pentru una a fost depusă documentația la Mininsterul Apelor si Padurilor.
  • trei documentații se află într-un stadiu avansat de elaborare (Tismana II, Jilt Sud si Roșiuța).
  • una depinde de apariția hotărârii de guvern de expropriere (cariera Pinoasa).
 3. Sub aspectul producției, dacă aceste acțiuni nu vor fi implementate, aceasta va scădea de la 21,7 milioane la 17 milioane tone. Având în vedere că riscul rămâne doar pentru hotărârea de guvern de expropriere de la Lupoaia și pentru cariera Pinoasa, se va întârzia aplicarea efectului hotărârii de guvern de expropriere, apreciem că impactul în producția de cărbune va fi diminuat.

Aceasta este situația anilor 2018 și 2019 referitoare la stadiul punerii în aplicare a procedurilor de expropriere, aprobate prin hotărâri ale Guvernului, cu un calendar asumat de Directorat și structurile cu atribuții din cadrul societății pentru fiecare lucrare de expropriere în parte.

Lasa un comentariu

One thought on “Situația hotărârilor de Guvern și a fronturilor de lucru la Complexul Energetic Oltenia.

Comments are closed.