Regulament nou pentru elevi!

Sunt interzise serviciul pe școală, sancționarea elevilor care nu poartă uniformă și telefoanele la ore

Notele nu pot fi folosite ca mijloc de coerciție, elevii scutiți medical vor putea îndeplini la ora de educație fizică sarcini precum arbitraj sau cronometrare, folosirea telefoanelor mobile în timpul orei, serviciul pe școală și sancționarea elevilor care nu poartă uniformă sunt interzise – acestea sunt câteva dintre prevederile noului Regulament – cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, modificat prin ordin de ministru.

De asemenea, pentru integrarea în colectiv a elevilor scutiți medical, în timpul orei de educație fizică și sport, cadrul didactic le poate atribui sarcini organizatorice care vor avea în vedere recomandările medicale, de exemplu: arbitraj, cronometrare, măsurare, înregistrarea unor elemente tehnice, ținerea scorului etc.

Totodată, în timpul orelor de curs, al examenelor și al concursurilor este interzisă utilizarea telefoanelor mobile, prin excepție de la această prevedere, este permisă utilizarea acestora în timpul orelor de curs, numai cu acordul cadrului didactic, în situația folosirii lor în procesul educativ sau în situații de urgență.

Lasa un comentariu