Ghidul turistic: mai mult decât o meserie. O pasiune!

Marion Damien, ghid turistic conferențiar

 

Interviu cu Marion DAMIEN, ghid turistic conferențiar la Oficiul de Turism « Terres du Lauragais » din Nailloux, Franța

http://www.lauragais-tourisme.fr

 

Preambul

Am observat, în ultima vreme, că se încearcă din ce în ce mai mult punerea în mișcare a unei rețele de Centre de Informare și Promovare Turistică pe teritoriul României. Lucru pozitiv și absolut necesar. Odată cu această rețea, o serie de domenii conexe se vor dezvolta, iar anumite funcții și meserii vor (re)căpăta notorietate și importanță.

Este cazul meseriei de ghid turistic. Meserie a cărei resuscitare se încearcă de câțiva ani buni, odată cu apariția agențiilor private de voiaj în România. Primele semne ale unor cursuri de calificare în domeniu (certificate, în prezent, de anumite ministere) apar prin anii 2006 – 2007. Iar în prezent aparent putem vorbi de câteva sute de ghizi turistici (213 pe site-ul infotravel), cu tarife variabile, dar pornind de la 50 € / zi!

În județul Gorj, de asemenea, începe formalizarea acestei meserii odată cu apariția CNIPT-urilor, însă implicarea acestora în dezvoltarea turistică a zonei este mai mult decât timidă !

Am întâlnit, de-a lungul experiențelor mele profesionale, un ghid turistic mai mult decât pasionat de această meserie !

Așadar, vă prezentăm mai jos un interviu realizat cu Marion DAMIEN, ghid turistic conferențiar consacrat, angajat al Oficiului de Turism « Terres du Lauragais » din Nailloux, Franța.


Lavinia Ciocoiu :

De când practici meseria de ghid conferențiar și ce anume te-a determinat să alegi această meserie ?

Marion Damien : 

Je suis devenue guide conférencière en 2010. J’ai eu cette vocation sur le tard. J’avais un goût prononcé pour l’histoire de l’art et pour les langues étrangères. Je n’avais pas pensé à devenir guide mais je cherchais justement un débouché pour allier mes deux passions et c’est en discutant avec des gens que j’ai eu l’idée de passer ma licence de guide conférencière.”

Sediul Oficiului de Turism "Terres du Lauragais", parte integrantă din Nailloux Outlet Village
Sediul Oficiului de Turism „Terres du Lauragais”, parte integrantă din Nailloux Outlet Village

 

Am devenit ghid conferențiar în 2010. Mi-am găsit această vocație târziu. Aveam un gust pronunțat pentru istoria artei și pentru limbi străine. Nu mă gândisem să devin ghid, dar cum căutam o oportunitate pentru a combina cele două pasiuni ale mele și discutând cu diverse persoane, am avut această idee de a obține licența de ghid conferențiar.

 

 

 

 


Lavinia Ciocoiu :

Ce vrea să însemne, mai precis, să fii ghid conferențiar ? Mă refer din punct de vedere al rolului, al responsabilităților, etc.

Marion Damien : 

„Le rôle principal est de transmettre aux gens la passion du patrimoine, afin qu’ils le respectent et le protègent. J’ai aussi à cœur de raconter l’Histoire qui a mon sens doit faire partie de notre présent et notre futur. Si les visiteurs ont retenu ne serait-ce qu’une seule chose de ma visite ou que je leur ai donné l’envie de s’intéresser à autre chose, je suis contente !”

Moara cu 6 aripi din Nailloux
Moara cu 6 aripi din Nailloux

 

Rolul principal este acela de a transmite oamenilor pasiunea pentru patrimoniu, astfel încât să-l respecte și să-l protejeze. În plus, îmi place să povestesc Istoria care, în opinia mea, trebuie să facă parte din prezentul și viitorul nostru. Dacă turiștii au reținut cel puțin un singur lucru din vizita pe care o fac sau dacă le-am stârnit curiozitatea de a afla mai multe, eu sunt mulțumită !

 

 


Lavinia Ciocoiu :

Care este parcursul necesar, în Franța, din punct de vedere profesional, pentru a deveni ghid turistic ? Ce școli sau cursuri profesionale ar trebui făcute ?

Marion Damien : 

„C’est une licence professionnelle, un Bac +3. Personnellement j’ai fait un BTS Tourisme avant de postuler à l’université Jean Jaurès à Toulouse pour faire cette licence. Il est possible de faire une fac d’histoire ou d’histoire de l’art, ou encore de suivre un cursus en langues étrangères avant de postuler pour la licence professionnelle de guidage.”

Marion DAMIEN, marcând trasee turistice!
Marion DAMIEN, marcând trasee turistice!

 

Este o licență profesională, un BAC+3 (n.r. cursuri universitare profesionale cu licență, de 3 ani). Personal, am făcut un BTS (n.r. diplomă națională de învățământ superior necesitând 2 ani de studii după bacalaureat) în Turism înainte de a postula la Universitatea Jean Jaures din Toulouse pentru a obține această licență. Este de asemenea posibilă o facultate de istorie sau de istoria artei, sau chiar cursuri de limbi străine, înainte de a postula pentru o licență profesională de ghidaj.

 

 


Lavinia Ciocoiu :

Trebuie să fii dotat cu anumite calități specifice pentru a fi un bun ghid turistic ?

Marion Damien : 

„Les qualités dont a besoin un guide s’acquièrent surtout avec l’expérience. Il faut d’abord avoir de solides connaissances en culture générale et en langues. Cela demande un certain investissement personnel car les visites se préparent bien en amont. Mais les connaissances ne suffisent pas : il faut savoir bien s’exprimer, synthétiser ses idées, être dynamique et surtout passionné, car l’enthousiasme se ressent !  Il ne faut pas avoir peur des imprévus et au contraire savoir rebondir, improviser, car une visite ne se passe jamais comme on l’avait imaginé ! Et enfin, il faut savoir être à l’écoute du public et s’adapter en permanence à son exigence.”

Calitățile de care are nevoie un ghid se dobândesc mai ales odată cu experiența. Înainte de orice trebuie să aibă cunoștințe solide de cultură generală și de limbi străine. Acestea (n.r. cunoștințele) necesită o anumită investiție personală, căci vizitele se pregătesc temeinic în amont. Dar cunoștințele nu sunt suficiente: trebuie să știe să se exprime bine, să-și sintetizeze ideile, să fie dinamic și mai ales pasionat, căci entuziasmul se resimte! Nu trebuie să existe frica de neprevăzut ci, dimpotrivă, să știe să fructifice ocazia, să improvizeze, căci o vizită nu decurge niciodată așa cum am imaginat-o! Și, în final, trebuie să știe să-și „asculte” publicul și să se adapteze în permanență exigențelor sale.


Lavinia Ciocoiu :

Cât de importante sunt limbile străine în această meserie ?

Marion Damien :

„Elles sont primordiales : l’examen de guide conférencier  porte autant sur les connaissances historiques que sur deux langues étrangères ! A l’école, on s’entrainait à guider en anglais, en espagnol et pour une plus petite minorité en allemand. Les  guides en brésilien, en chinois sont en ce moment recherchées sur Toulouse. Avoir séjourné un moment à l’étranger aide beaucoup.”

Lauragais Boutique: Magazin de produse regionale si suveniruri
Lauragais Boutique:
Magazin de produse regionale si suveniruri

 

Sunt primordiale : pentru examenul de ghid conferențiar contează atât cunoștințele istorice cât și două limbi străine. La școală ne antrenam în a ghida în engleză, spaniolă și, pentru un grup mai mic, în germană. Ghizii vorbitori de braziliană și chineză sunt căutați în acest moment în regiunea Toulouse. Poate ajuta foarte mult dacă locuiești o vreme în străinătate.

 

 


Lavinia Ciocoiu :

Știu că Oficiul de Turism « Terres du Lauragais” este o structură turistică nouă, implantată doar de 6 ani într-o regiune nedezvoltată, dar cu potențial turistic. Cum ai ajutat tu, în calitatea ta de ghid turistic, în strategia de dezvoltare a acestei regiuni?

Marion Damien :

„J’ai apporté une dimension historique sur la destination qui avait surtout été pensé d’un point de vue marketing. J’ai collaboré à l’élaboration d’un programme d’animations annuel, d’un guide touristique avec des circuits pour découvrir le patrimoine du Lauragais. Actuellement, nous travaillons pour dynamiser le service groupes avec, entre autre les groupes scolaires.”

Ghid de itinerarii turistice în jurul localității Nailloux și a regiunii Lauragais.
Ghid de itinerarii turistice în jurul localității Nailloux și a regiunii Lauragais.

 

Am adus o dimensiune istorică asupra acestei destinații care fusese gândită mai ales dintr-un punct de vedere comercial (n.r. prin implantarea unui centru comercial de tip outlet in zonă) . Am colaborat la elaborarea unui program anual de evenimente, a unui ghid cu circuite turistice pentru a descoperi patrimoniul Lauragais-ului. În prezent, lucrăm pentru a dinamiza serviciul adresat grupurilor, printre altele grupurilor școlare.

 

 


Lavinia Ciocoiu :

Te-am văzut de mai multe ori lucrând și « jucând » la / în vizita teatralizată a Bastide-ei de la Montgeard. De ce și cum ți-a venit ideea de a dezvolta acest tip de vizită?

Secvență din vizita teatralizată
Secvențe din vizita teatralizată a Bastidei de la Montgéard

 

 

 

 

 

 

 

Marion Damien :

„Le métier de guide conférencier doit sans cesse s’adapter aux exigences du public. La visite théâtralisée est un concept qui plait à tout le monde, tout âge confondu puisque le commentaire historique est présent sur le fond, mais la forme est totalement différente ! On joue comme les acteurs au théâtre, en costume, en récitant un dialogue et le public découvre ainsi une « histoire de l’Histoire » en déambulant de scène en scène. J’ai découvert ce concept grâce à l’association de guides à laquelle j’appartiens qui m’inspire beaucoup. Si on veut que le public soit au rendez-vous, il faut sans cesse imaginer de nouvelles choses et être innovant. N’oublions pas que le guide conférencier est aussi un animateur du patrimoine et les gens veulent avant tout du divertissement.”

Afiș Vizita teatralizată a Bastidei de la Montgéard

Meseria de ghid conferențiar trebuie să se adapteze, fără încetare, exigențelor publicului. Vizita teatralizată este un concept care place tuturor, indiferent de vârstă, întrucât comentariul istoric este prezent la bază, dar forma este total diferită ! Jucăm ca și actorii de la teatru, în costume, recitând un dialog, iar publicul descoperă astfel o « istorie a Istoriei » în timpul plimbării de la o scenă la alta. Am descoperit acest concept mulțumită asociației de ghizi la care sunt afiliată și care mă inspiră foarte mult. Dacă ne dorim ca publicul să fie prezent, trebuie imaginate fără încetare noi modalități, trebuie inovație. Să nu uităm că ghidul conferențiar este în acelați timp un animator al patrimoniului și că publicul își dorește înainte de orice divertisment.

 

 


Lavinia Ciocoiu :

În ceea ce privește satisfacțiile pe care acest rol de ghid turistic poate să le aducă, ce ne poți spune ?

Marion Damien :

„Ma satisfaction c’est de faire passer un bon moment aux visiteurs. Si la visite leur a plu, ils sont souvent très chaleureux et l’exprime, ce qui est très gratifiant. Mon autre satisfaction c’est que grâce à mon métier, je connais beaucoup de sites car je suis sans cesse en train de travailler de nouvelles destinations.”

Satisfacția mea este de a permite vizitatorilor să petreacă un moment frumos. Dacă vizita le-a plăcut, sunt adesea foarte simpatici și o exprimă, ceea ce este foarte gratifiant. Cealaltă satisfacție este că, datorită meseriei mele, descopăr foarte multe locații căci sunt în continuă căutare de noi destinații.


Lavinia Ciocoiu :

Ce ar trebui să facă cu prioritate un ghid turistic ce lucrează într-o structură nouă de promovare turistică? Care au fost primii tăi pași, în calitate de ghid turistic al acestui Oficiu de Turism nou?

Marion Damien :

„J’ai commencé par faire un recensement du patrimoine historique de ce territoire afin d’en déterminer le potentiel touristique : les châteaux, les églises, les jolis villages. Je me suis également intéressée à l’identité de la région du Lauragais : j’ai fait des recherches sur l’histoire et la géographie ce qui a permis de mettre en valeur ses caractéristiques, sa richesse. Avec tous ces éléments, nous avons pu créer une image forte de la destination à travers des photos, des circuits touristiques, des visites guidées etc.”

Am început prin a face un recensământ al patrimoniului istoric al acestui teritoriu pentru a-i determina potențialul turistic : castele, biserici, sate frumoase. În egală măsură, m-am interesat asupra identității regiunii Lauragais: am făcut cercetări asupra istoriei și geografiei acesteia, ceea ce mi-a permis să pun în valoare caracteristicile și bogăția ei. Cu toate aceste elemente, am putut crea o imagine puternică a acestei destinații, prin intermediul fotografiilor, a circuitelor turistice, a vizitelor ghidate, etc.

 


Lavinia Ciocoiu :

Există în Franța asociații sau sindicate sau alt tip de structuri care să reunească ghizii turistici ? Ce rol au acestea ?

Marion Damien :

„Oui cela existe sur certaines destinations touristiques de grande importance. Mais ce n’est pas systématique car parfois il y a une certaine concurrence entre les guides qui ne s’entendent pas. Cette concurrence vient du fait qu’il est très dur de vivre à l’année avec un salaire de guide car le métier est saisonnier (il n y a pas de travail en hiver). Le rôle des syndicats ou des associations est justement de négocier les tarifs, défendre les intérêts des guides face aux pratiques abusives de certains professionnels du tourisme qui n’hésitent pas à les sous-payer ou à prendre des gens non qualifiés à leur place. Enfin, entre membres d’une même association on peut s’entraider, se faire passer des notes, organiser des formations sur sites, demander des conseils…”

Logo Oficiul de Turism "Terres du Lauragais"
Logo Oficiul de Turism „Terres du Lauragais”

Da, există în cazul unor destinații turistice de importanță majoră. Dar nu este sistematic, căci uneori există o anumită concurență între ghizi. Această concurență apare datorită faptului că este foarte dificil de trăit dintr-un salariu de ghid, căci această meserie este sezonieră (nu este de lucru în timpul iernii). Tocmai de aceea, rolul sindicatelor și al asociațiilor este de a negocia tarifele, de a apăra interesele ghizilor față de practicile abuzive ale unor structuri din sfera turismului care nu se dau înapoi de la a-i plăti sub nivelul pieței sau de a angaja ghizi necalificați în locul celor calificați. În final, membrii aceleiași asociații se pot ajuta, își pot transmite informații, pot organiza formări asupra destinațiilor sau pot cere sfaturi …


Lavinia Ciocoiu :

Ce i-ai spune tu unui tânăr specialist care dorește să exerseze această meserie?

Marion Damien :

„En premier lieu, le conseil que je donnerai c’est d’être curieux et de toujours vouloir « en savoir plus ». Je conseillerai aussi de faire un séjour à l’étranger pour être à l’aise avec les langues étrangères : c’est la meilleure école ! De plus, il faut se faire rapidement un réseau de connaissances, de collègues sur lequel on peut s’appuyer pour avancer. A plusieurs, on est plus fort !”

În primul rând, sfatul pe care l-aș da ar fi acela de a fi curios și de a-și dori întotdeauna să știe mai mult. L-aș sfătui de asemenea să facă un sejur în străinătate pentru a fi în largul său în privința limbilor străine: este cea mai bună școală! În plus, trebuie să-și facă rapid o rețea de cunoștințe, colegi pe care se poate baza pentru a avansa. Mai mulți suntem mai puternici!

Echipa actuală a Oficiului de Turism "Terres du lauragais"
Echipa actuală a Oficiului de Turism „Terres du lauragais”

În final, doresc să-i mulțumesc lui Marion pentru răspunsurile elocvente pe care ni le-a dat privind această meserie, în speranța că a putut aduce puțină lumină în ceea ce privește acest rol, mai ales atunci când el este practicat în sânul unei organizații de tip Oficiu de Turism.

Promit că voi reveni cu astfel de interviuri luate unor specialiști, pe diverse teme de turism!

Până atunci…buy the ticket, take the ride!

Nota redacției: Oficiul de Turism « Terres du Lauragais » a fost creat la sfârșitul anului 2011 fiind implantat în cadrul unui centru comercial de tip outlet, situat la aproximativ 40 de km de Toulouse, la Nailloux. De la înființare și până în prezent, acest Oficiu de Turism a fost clasat în Categoria I a Oficiilor de Turism, a obținut marca « Qualité Tourisme » și labelul « Tourisme et Handicap », devenind un reper din punct de vedere al dezvoltării turistice în regiune.

 

 

Lasa un comentariu